Nazwa usługi Cena
Montaż instalacji solarnej od 1500 do 4600 zł/szt.
Wymiana kolektora płaskiego od 550 do 800 zł/szt.
Odpowietrzenie instalacji od 100 do 180 zł/szt.
Napełnienie instalacji od 95 do 170 zł/szt.
Wymiana czujnika temperatury od 45 do 80 zł/szt.
Regulacja przepływu, ustawienie sterownika od 48 do 79 zł/szt.
Mycie kolektora od 50 do 85 zł/szt.